3 sätt som modern IT vässar er rekryteringsprocess på

3 sätt som IT vässar er rekryteringsprocess på

Att rekrytera är tidskrävande. Men rekrytering är viktigt, både för att säkerställa återväxten i företaget och för att öka konkurrenskraften. Här är 3 sätt som modern IT kan vässa processen på.Det sägs att de flesta branscher är arbetstagarens och arbetssökarens marknad. Det för att det finns ett så skriande behov efter kompetens att kandidater kan välja och vräka mellan erbjudanden. Med det som bakgrund är det ganska anmärkningsvärt att en rekryteringsprocess tar så lång tid. Varje dag som går med en icke-tillsatt vakant position innebär ju i praktiken minskad produktivitet och en försvagad position på marknaden. För företag som har insett det finns det flera sätt att snabba upp och vässa sina rekryteringar med hjälp av IT.

Annonsen

Det första steget brukar vara att publicera annonsen. Men redan innan publiceringen kan ni som företag skanna av marknaden efter personer som är duktiga och i en jämförbar position som ska tillsättas. Detta kan antingen göras manuellt eller automatiskt med hjälp av monitorering i ett verktyg. På LinkedIn kan du filtrera personer utefter grupper som de är med i, hur många års erfarenhet de har, deras jobbtitel, senioritet samt intressen och företagsstorlek.

Kandidaturval

Efter annonsens publicering brukar det vara dags för kandidaturval. Digitala ansökningar istället för brev som kommer med posten tillhör visserligen vardagen idag - men att läsa CV:n och personliga brev på skärmen istället för på papper innebär i stort sett samma arbetsinsats. Digitala mappar har ersatt fysiska mappar, men tidsvinningen är minimal. Här kan du med ett modernt IT-system bygga formulär som låter de sökande svara på utslagsfrågor redan innan de skickar in sin ansökan. Ni som företag bestämmer hur ingående detta frågeformulär bör vara, eftersom det handlar om att göra en avvägning mellan att få in rätt kompetens och att "avskräcka" den med för krävande punkter redan innan de har pratat med er.

Tester som kunskapstester, skrivtester, språktester och andra färdighetstester kan även sättas in efter den första initiala intervjuomgången, i syfte att vaska fram guldkornen.

Intervjun

På tal om intervjuer, så kan dessa med hjälp av modern IT göras mycket effektivare. Tack vare lösningar som videokonferenser och chattar kan de genomföras på distans, så att det rekryterande företaget och kandidaten kan träffas och få en direkt uppfattning om varandra. Finns det språkbarriärer, så rivs dem med en funktion i Skype som gör det möjligt att aktivera direktöversättning av tal. Personer kan alltså konversera på två olika språk. Utan problem hanterar Skype båda språk och översätter utan större fördröjning konversationen till båda parter (förutom denna häftiga funktion har vi redan tidigare konstaterat att videokonferenser är effektivare än konferenser "in real life". Så att genomföra en jobbintervju via Skype är ett utmärkt sätt att snabba på processen).

 

Sammanfattning

Med hjälp av modern IT, eller utnyttjandet av verktyg som kännetecknar det, kan företag vässa sina rekryteringprocesser. Resultatet blir en snabbare tillsättning av en position med rätt kompetens.

Ladda ner rapporten: Så vässar företag sin konkurrenskraft med modern IT

 

Publicerad av Mikael Hagström på 2016-06-03 09:00

Mikael Hagström är en erkänd expert inom IT-drift som hjälper företag att växa med rätt IT-miljö och IT-plattformar.

Hitta Mikael Hagström på:

Kategorier: Modern IT